Vänsterpartiet går i gång på Expressens granskning som visar att Region Stockholm har köpt pr för 27 miljoner kronor i år av byråerna Gullers och Quattroporte.

– Det blågröna styret verkar inte ha lärt sig någonting. Skräckexemplet Nya Karolinska kostade skattebetalarna miljarder i onödiga konsultnotor. Nu händer samma sak igen: man anlitar moderatkompisar och låter dem skicka miljonfakturor”, anser Anna Sehlin (v), regionråd.

Hon pekar särskilt ut Rickard Sjöberg på Quattroporte, som ska ha fakturerat över tio miljoner till Region Stockholm. Han har jobbat med regionen sedan 2008.

– Man har haft högt konsultbehov och höga arvoden och det ska granskas.

Anna Sehlin jämför med konsultfaktureringen vid nya Nya som uppgick till miljardbelopp under åren 2011–2017.  Men i det här fallet handlar det om 27 miljoner.

–Region Stockholm har en hög omsättning (110 miljarder kronor) så det kanske inte sticker ut så mycket för regionen. Men det stucker ut just nu när alla ska minska sina kostnader med 10 procent.

Hur ska granskningen gå till?

– Då ber man regionledningskontoret att gå igenom fakturorna. För BCG ville vi ha en extern granskning, men nu krävs åtminstone en intern granskning och en analys för hur vi kan undvika att hamna i den här situationen igen där man rutinmässigt har avropat från ramavtalen. Vid en hög konsultanvändning med konsulter som har använts i många år ser jag gärna en konsultväxling (egna medarbetare tar över jobben från konsulterna). Vi vill ha svar på om behoven borde ha lösts genom att anställa personer. Det ger högre kontinuitet och lägre kostnader.

Dagens Opinion har sökt Region Stockholms kommunikationsdirektör Katarina Winell, som har lovat att återkomma.