Knowit köper Cybercom för att bygga en tung byrå inom digital transformation.

Affären innebär att Knowit startar affärsområdet Knowit Connectivity. Affärsområdet ska ha ”fokus på att möta behoven från kunder inom industri-, tech- och telekomsektorn” och stärka Knowits ”möjligheter att erbjuda digitala lösningar för samhällets hållbarhetsutmaningar”.
Det sammanslagna bolaget får 3 800 medarbetare och en omsättning på 5,5 miljarder kronor.

Knowit betalar 2,2 miljarder för Cybercom, varav 442 miljoner kronor och via en rapportemission till säljarna av Cybercom.

”Vi har under flera år sett en utveckling mot mer komplexa kundbehov som kräver kompetens i hela kedjan från produktutveckling till helt nya kundgränssnitt och processer. Här kommer Cybercom att komplettera det erbjudande vi har idag med mer tekniknära tjänster och ett hållbarhetserbjudande som verkligen ligger i framkant. Tillsammans får vi en tydligare och starkare marknadsposition inom områden med snabb utveckling – cybersäkerhet, molntjänster och digitala lösningar på samhällets hållbarhetsutmaningar”, kommenterar Per Wallentin, koncernchef för Knowit.