Fem socialdemokratiska redaktioner står bakom den gemensamma opinionsportalen Folkhemmet som sjösätts lagom till första maj.

Bakom Folkhemmet står fem socialdemokratiska redaktioner:

Frihet, SSUs webbmagasin
Morgonbris, S-kvinnors medlemstidning
Libertas, S-studenters magasin
Tiden, Socialdemokraternas idétidskrift
Aktuellt i Politiken, Socialdemokraternas nyhetstidning

Tanken är att samla flera minde sajter inom arbetarrörelsen till en större plattform där folk inom arbetarrörelsen ska skicka in sina debattinlägg. Chefredaktör för Folkhemmet är Daniel Färm, till vardags chefredaktör för Aktuellt i Politiken.