Det är IABs tillförordnade vd Kenneth Danielsson som får fortsätta som vd.

”Jag känner mig stolt. Det är ett hedersamt uppdrag”, säger Kenneth Danielsson.

Vad ska du uträtta?
”IAB ska fortsätta ena, påverka och utbilda med målsättningen en hållbar digital annonsindustri. Vi ska bli en starkare röst och fokusera än mer på medlemsnyttan”.

Vad får du för lön?
”Det får du ta med Daniel Weilar (IABs styrelseordförande)”.

Kenneth Danielsson har tidigare jobbat som digitalchef för mediebyrån Carat och startat byråerna Isobar och Iprospect i Sverige, han grundade den digitala byrån Wisely och har jobbat som vd för Mindshare och GroupM i Sverige.