Vänsterpartiets partistyrelse har nu fattat beslut om vilka motioner som ska tas upp under nästa kongressperiod.   Den mest spridda nyheten från mötet har varit avslaget om delat partiledarskap. Partiet ska ledas av en ledare även framöver, om partistyrelsen får säga sitt.
Partistyrelsen var också kallsinnig till förslag på ändringar av det lagda förslaget till strategidokument.
  3-4 motioner av runt 150 bifölls, det hade bland annat kommit in förslag om ta bort de politiska prioriteringarna ut dokumentet och att skrota dokumentet helt, berättar Emil Lindahl Persson, pressekreterare på Vänsterpartiet.
Som han beskriver det var partistyrelsen överens om det mesta.
  Det var inget där det uppstod större diskussioner.
Med tanke på Miljöpartiet och Centerpartiets upptrappade kamp om att vara det gröna väljaralternativet, är det intressant att notera att

Vänsterpartiets styrelse biföll en motion om att anta ett nytt miljöpolitiskt program.


Partistyrelsen får i uppdrag att ta fram ett nytt miljöpolitiskt program under nästa kongressperiod. Det nuvarande är från 90-talet och håller inte måttet. Partiet tappar väljare till Miljöpartiet i onödan.