Pr-byrån King Street tappade omsättning och lönsamhet under 2019.

Omsättningen minskade med 5,8 procent till 14,5 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade med 38 procent till 1,4 miljoner kronor. Rörelsemarginalen minskade med 5,2 procentenheter till 10 procent.
Antalet anställda ökade med en till nio. Personalkostnaden ökade med 3,0 procent till 8,4 miljoner kronor.