I förra veckan höll lobbyorganisationen The Scandinavian 8 Million City en stor konferens i Stockholm kring bygget av en ny snabbtågsbana mellan Oslo, Göteborg, Malmö och Köpenhamn. Experter från hela världen var inbjudna för diskussioner kring höghastighetståg.
 
– Vi blev rätt inspirerade att gå vidare med detaljerade studier, säger Lennart Serder, projektledare för Höghastighetståg genom Skåne vid Region Skåne.
 
En höghastighetsbana mellan Oslo och Köpenhamn skulle korta ner restiden till 2,5 timmar för de uppskattningsvis 10 miljoner resenärer som en undersökning visar kommer åka med tågen.
 
I en rapport som presenterades på konferensen spås att snabbtåget kommer öka ländernas ekonomiska tillväxt med 16 procent under de fem första åren. Kostnaderna beräknas landa på ungefär 100 miljarder kronor och byggtiden sägs vara på mellan fyra och fem år.
 
På konferensen uttryckte också några ett intresse för att vara med i bygget.
 
– Det var några kineser som berättade hur duktiga de är och att de gärna hjälper till, säger Lennart Serder.
 
Kan det vara ett alternativ för er?
– Det kan i alla fall ge oss inspiration om hur man kan hantera de olika bitarna. Men vi är inte helt övertygade om att det är kineser som ska bygga det. Vi är inte helt säkra på deras kvalitet. Det har ju hänt en del saker, ibland går det lite för fort, säger han.
 
Projektet har pågått i ungefär 1,5 år och tanken är att det ska hålla på i ytterligare 1,5 år.
 
– Nu ska vi börja med att titta på hur det ser ut ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och utvecklingen för regionerna i området, både storstadsområden men även områdena emellan och hur de kan påverkas av en höghastighetsbana, säger Lennart Serder.
 
Vad händer sedan?
– Sedan är det den politiska nivån som ska ta tag i det här. Och det blir intressant att se hur de tre nationerna kan jobba tillsamman i frågan. Vanligtvis är det svårt att få nationerna att gå i takt när det gäller sådana här saker, men vi vet att de tre infrastrukturministrarna ska träffas i slutet av maj och då räknar vi med att projektet ligger högt på dagordningen, säger han.
 
Bakom The Scandinavian 8 Million City står totalt 14 partners från de tre länderna, däribland Region Skåne.