Coronapandemin kommer att sänka bnp under 2020 men inte under 2021, spår Konjunkturinstitutet (KI).

KI räknar md att bnp faller 6 procent under andra kvartalet. Under helåret räknar KI med att bnp faller med 3,2 procent och med 4,0 procent per innevånare. Under 2021 spår KI att bnp ökar med 3,5 och med 2,7 procent per innevånare.

Globalt räknar KI med att BNP faller med 0,8 procent för att öka med 4,4 procent under 2021.

Arbetslösheten i Sverige kommer i år att landa på 8,7 procent och år 2021 på 8,9 procent.

Sverige ekonomi drabbas alltså hårdare av corona än världen i stort.

Dock kastar KI in en brasklapp och skriver att institutets ”kortsiktiga prognosmodeller är av ytterst begränsat värde” utan mer ska ses som ”ett basscenario”.