Kristdemokraterna går till EU-val på att motarbeta den så kallade sociala pelare som Socialdemokraterna har varit med om att jobba fram. Pelaren hotar Sveriges möjligheter att styra över sin egen välfärd, skriver Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor, samt Sara Skyttedal och David Lega, första och andra namn på Kristdemokraternas lista till EU-valet på DN debatt.

”Det är nu sexton månader sedan Stefan Löfven och den svenska regeringen stod värd för toppmötet i Göteborg. Då undertecknades den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Vi kristdemokrater varnade i ett tidigt stadium för att följden riskerade bli en stegvis förflyttning av makten över välfärdsfrågorna till EU-nivå. Trots arroganta avfärdanden från Socialdemokraterna ser vi nu tydligt, med mindre ett kvartal kvar till EU-valet, att det är precis detta som nu är på väg att ske”, skriver KD-trion.

De varnar för att politiska områden som socialförsäkrings-, social-, familje- och arbetsmarknadslagstiftning ”i högre grad” ska regleras av EU framöver och pekar särskilt ut två områden:

* direktivet om balans mellan arbete och privatliv, som hade kunnat addera ytterligare en pappamånad i Sverige om EU-kommissionen hade fått igenom sitt förslag.

*  arbetsvillkorsdirektivet, ”som detaljreglerar inhemska arbetsmarknader avseende exempelvis provanställningar” och som Svenskt Näringsliv anser ”olyckligt och rimmar illa med den svenska partsmodellen”.

Kristdemokraterna varnar för att den svenska partsmodellen hotas ”när det etableras en praxis där anställningsformer detaljregleras via EU-direktiv”.