Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar, bland annat på grund av att kärnkraften inte kan existera med den nuvarande överenskommelsen. Samtidigt vill S-tankesmedjan Tiden att Socialdemokraterna tänker om vad gäller kärnkraften.

”Kärnkraften måste bevaras. Vi har gång på gång uppmanat regeringen att omförhandla energiöverenskommelsen för att stoppa avvecklingen av svensk kärnkraft, men de har konsekvent vägrat”, skriver Moderaterna på sin Facebook-sida och vidare:

”Vi har nått vägs ände i förhandlingarna. För att säkra kärnkraften lämnar nu Moderaterna och KD energiöverenskommelsen. Vi kommer istället söka brett stöd i riksdagen för säkrad kärnkraft och ett 100 procent fossilfritt elsystem”.

Det handlar om att energiöverenskommelsens målet är att elproduktionen 2040 ska vara 100 procent ”förnybar”. Moderaterna och Kristdemokraterna vill att det i stället ska heta ”fossilfri”.

Moderaterna och Kristdemokraterna, vars partiledare har haft fika respektive lunch med SD-ledaren Jimmie Åkesson, tycker också att Sverigedemokraterna ska vara med i en ny överenskommelse.

På DN Debatt skriver Daniel Färm, chef, Torsten Kjellgren, författare och ­utredare, Marika Lindgren Åsbrink, analyschef, för Tankesmedjan Tiden:

”Att som högerpartierna ensidigt och okritiskt fokusera sin klimatpolitik på kärnkraft är lika ohållbart som att de facto avfärda den som en viktig del också i en framtida energiförsörjning”.

Och vidare:

”Men det ökade behovet av planerbar el gör att energiöverenskommelsens förbud mot nya offentliga investeringar i svensk kärnkraft behöver ersättas med en uttrycklig möjlighet till statlig finansiering, ägande och drift av kärnkraft”.

De tre skribenterna från Tiden anser att Socialdemokraterna ska ändra sin inställning till kärnkraft:

  • Behåll befintliga kärnkraftverk.
  • Låt staten ta över ägandet när deras ekonomiska livslängd är slut.
  • Efter den tekniska livslängdens slut bör statliga nyinvesteringar kunna göras i någon eller några nya kärnkraftsreaktorer på dessa platser – för att upprätthålla effekten långsiktigt.