UPPDATERAD. Regeringen har via Socialdepartementet delat ut myndighetsuppdrag och allokerat pengar till jobb som gäller den nya strategin för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) innan strategin har beslutats om i riksdagen. Centerpartiet och Kristdemokraterna är kritiska till Socialdepartementets agerande.

Torsdagen 8 april kom tre beslut från Socialdepartementet:

* Folkhälsomyndigheten ska få 16 miljoner kronor under 2021 till att ”nationellt samordna och säkerställa ett effektivt och evidensbaserat arbete när det gäller ANDTS-frågor” samt ansvara för att ”ta fram en samlad verksamhetsrapportering, utveckla uppföljningssystem samt ta initiativ och utforma insatser inom ramen för uppdraget”.

* Socialstyrelsen för 5 miljoner kronor till att ”stödja genomförandet av strategin med fokus på att alla med missbruk, skadligt bruk och beroende ska få tillgång till vård och stöd efter behov” och ska även ”bidra till det nationella uppföljningssystem med indikatorer som förvaltas av Folkhälsomyndigheten”.

* Länsstyrelserna får 12,6 miljoner till att ”utveckla arbetet med tillsynen av alkohol samt tobaks- och nikotinprodukter”.

”Nu ger regeringen myndighetsuppdrag och informationsträffar utifrån sitt förslag. Har @lenahallengren  (Lena Hallengren, socialminister (s)) missat att riksdagen måste godkänna strategin”, skriver Pia Steensland, som sitter i socialutskottet för Kristdemokraterna.

”Det är väldigt märkligt att regeringen går händelserna i förväg och delar ut uppdrag som om strategin redan är beslutad”, skriver Sofia Nilsson (c) i ett sms.

Hon berättar också att Centerpartiet kommer att yrka på avslag på regeringens ANDTS-proposition.

– Det är klart att det är lite märkligt att regeringen ger instruktioner till myndigheterna innan vi har beslutat om strategin. Sedan står det regeringen fritt ge sina myndigheter uppdrag. Det här är en konsekvens av att regeringens strategi-förslag kommer så sent. Då får vi den här märkliga behandlingen, säger Johan Hultberg, M-ledamot i socialutskottet.

Moderaterna har tidigare uttryckt skarp kritik mot regeringens förslag på ANDTS-strategi. Kristdemokraterna och Centerpartiet har i sina följdmotioner skrivit att de avstyrker regeringens proposition. Där har Moderaterna ännu inte satt ner foten.

– Vi har inget sådant yrkande i vår motion. Men vi har inte stängt dörren heller. Vi tycker att förslaget på ANDTS-strategi ska skickas tillbaka till Regeringskansliet och att regeringen ska göra om och rätt.