I morgon är sista dag för inlämning av följdmotioner till regeringens förslag om en ny strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel (ANDTS). Både Kristdemokraterna och Moderaterna är kritiska, inte minst vad gäller konkreta åtgärder för narkotikabekämpning och brist på riskminimeringsperspektivet vad gäller nikotinprodukter.

Pia Steensland, håller i frågan om ANDTS i socialutskottet för Kristdemokraternas räkning.

Hon säger:

– Vi stödjer i stora delar propositionen.

Dock har Krisdemokraterna även tung kritik.

–  Propositionen saknar stora delar när det gäller det nationella ledarskapet i frågorna. Vi skulle vilja att man återinför den samordningsfunktion som man hade på regeringskansliet med den första strategin som infördes av Alliansregeringen 2011.

–  Vi tycker att det är så många delar där regeringen tycker att man ’överväger’ olika insatser. Där behöver man vara oerhört mycket tydligare och vi vill att det införs  ett nationellt kompetenscenter kring ANDT-preventiva insatser för att säkerställa att man får ut det (strategin) i kommuner där det praktiska arbetet ska genomföras. De måste ha hjälp, stöd och utbildning.

Pia Steensland pekar på Stockholm stad som en föregångare att följa efter.

– Det finns ett antal evidensbaserade metoder som är utvecklade, inte minst i Stockholms stad. De har en otroligt bra verksamhet med forskning och praktik och har utvecklat nya metoder.  Det finns metoder, men de måste också spridas och användas över hela landet. Den strukturen har vi inte i Sverige idag.

Det saknas även sägningar om riskminimering vid användandet av tobaksprodukter i regeringens förslag, något som snustillverkarna i Sverige jobbar för och som Pia Steensland har synpunkter på:

– Vi tycker att det är självklart att det är bättre att använda nikotinprodukter som snus än att röka. Samtidigt är nikotinprodukter i sig har stora skadeverkningar. Så vi tycker att det är positivt att nikotinprodukter kommer in i strategin. Men då menar vi att fokus bör ligga på att minska nyrekryteringen av unga (nikotinanvändare).

Är det viktigare att minimera nyrekryteringen än att väga in riskminimerings-perspektivet?
 – Jag tycker att man kan göra både och tänker jag. Det är bättre att de etablerade rökarna går över till nikotinria-produkter. Men vi måste samtidigt se till så att nyrekryteringen av unga minskar.

Hur ska ni agera?
 – Vi håller på att skriva följdmotionen och den ska vara klar i morgon. Men vi kommer att framföra skarp kritik.

Även Moderaterna jobbar med sin motion. Johan Hultberg, ledamot i Socialutskottet för Moderaterna berättar, att partiet saknar skrivningar om riskminimering.

–  Man borde ha tagit fram ett förslag som utgår från minimering av skadeverkningar och inte klumpa ihop alla produkter som om det inte vore någon skillnad på snus och cigaretter.

Liksom Krisdemokraterna saknar Moderaterna konkretition i regeringens förslag.

– Regeringen presenterar en nollvision när det gäller narkotika och det välkomnar vi. Men regeringen är ganska fåordig om vilka åtgärder som ska införas för att minska den narkotikarelaterade dödligheten.

Hur Moderaterna ska agera i riskdagen är inte något som Johan Hultberg ville berätta om i alla fall förra veckan då denna intervju gjordes.

– Riksdagen har inte möjlighet att återremittera förslaget. Men den kan avslå en proposition. Men vi får se.