Utredningen heter Den nya välfärdsstaten.

– Vi drar i gång utredningen nu. Det är vårt nästa stora projekt de kommande åren. VI vill ge ett alternativ till vad vi har nu och inte bara berätta om nedmonteringen och systemskiftet som har skett, säger Enna Gerin, biträdande chef för Katalys.

Ansvarig för utredningen på halvtid blir Niklas Altermark, associerad professor i politisk vetenskap vid Lunds universitet.

–  Vi behöver tänka ut hur vi bygger en välfärdsstat där vi inte hanterar den sårbarheten (människors sårbarhet) var för sig utan där bär den tillsammans som jämlikar, säger han, och vidare:

– Vi behöver formulera idéer om vad den (välfärdsstaten) kan vara. Vi vill knuffa in idéer om hur vi kan bygga reformer som återupprättar solidariska band mellan olika grupper i samhället.