Analysföretaget Kairos Future förbättrar under sitt senaste räkenskapsår (brutet i juli) både omsättning och rörelsemarginal.

Omsättningen ökade med 7,9 procent till 46,5 miljoner kronor, något som kan vara ett omsättningsrekord. Rörelseresultatet mer än fördubblades från 2,0 till 5,0 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade med 6,1 procentenheter till 11 procent.
Antalet snittanställda minskade med 1,7 procent till 22,6.