Värmlands län har tidigare haft som avsikt att bilda region med Västra Götaland. Men förhandlingarna misslyckades i augusti. Nu meddelar flera medier om att Värmland trots allt kan upphöra för att bli en del i Västra Götland – trots att parterna inte kommit överens. En kanske lite för hård vinkel.
– Västra Götaland och Värmland har kommit överens om att de inte är överens. Så de har inte kommit in med en ansökan. Sedan har Värmland besämt sig för att skriva ett brev till mig, där det i princip står att även om de inte kommer överens just nu, så kanske de kan göra det i framtiden, säger Mats Sjöstrand.
 
Han är regeringens särskilde utredare av den statliga regionala förvaltningen, med updpraget att se över regionbildandet. Enligt Mats Sjöstrand vill Värmland med brevet tala om sin ståndpunkt, vad gäller hur länsgränserna ska dras. Värmland vill nämligen inte ha en sådan mot Västra Götaland.
– Man är rädd att det kan bli ett problem längre fram om länstyrelsen skulle vara kvar. Det är en överdriven rädsla.
Han berättar att han fått in fler liknande brev från olika håll i landet. Få verkar ha kommit överens.
– Många som tror på sikt att de ska kunna komma överens i framtiden.
 
Hur många ansökningar har du fått in angående regionindelning?
– Bara en, och den är mycket enkelt. Det är Jönköpings läns landsting som vill bilda region med sig själv.