Efter att Christer Mellstrand, som var med och grundade Stureplanscentern 2006, hoppade av ordförandeposten i höstas har vice ordförande Tobias Wahlqvist agerat vikarie. 
 
Att Johanna Jönsson, till vardags biträdande borgarrådssekreterare och pressansvarig för Centerpartiet i Stockholm, skulle bli ny ordförande föreslogs av en valberedning bestående av Joakim Bogdanoff, Johan Hedin och Christer Mellstrand. 
 
Också Sofia Arkestål valdes in i styrelsen vilket innebär att partiavdelningens överrepresenation av män bryts, åtminstone i ledningen. 
 
här är Stureplanscenterns nya styrelse
Johanna Jönsson, ordförande
Tobias Wahlqvist, vice ordförande
Sofia Arkestål
Albin Ring
Kristian Ljungblad
 
Oscar Örum