Dagens Nyheter berättar i dag om att Konstitutionsutskottet ska "inleda en granskning av regeringskansliets hemlighetsmakeri".

– Det finns en politisering av den här hanteringen som jag tycker man måste vara väldigt kritisk till. I regeringskansliet tycks det vara så att man inrättat ett system där utlämnande av handlingar ska gå till en central nivå i statsrådsberedningen där det behandlas politiskt innan man lämnar ut handlingen, säger Peter Eriksson till Dagens Nyheter.
 

Dagens Nyheters reporter berättar vidare att "De många klagomålen har nu lett till att JO har inlett en omfattande utredning av regeringskansliets rutiner".
 
‑ Det är kraftigt överdrivet. Vi har inte fattat några beslut om en systematisk granskning, säger Jens Västberg, föredragande, på JO.
 
Han berättar att JO utreder fyra ärenden som handläggs gemensamt. De är:
 
1. En förfrågan om representation på näringsdepartementet som först gick till den politiska staben som korrigerade felaktigheter och gick ut med pressinformation, anmält av Richard Aschberg på Aftonbladet.
 
2-3. Nyhetsbolaget begärde uppgifter ur bokföringen och teleloggar från regeringskansliet som tog två månader att lämna ut, anmält av Ulla Danné.

4. Dagens Nyheter begärde ut listor över representation från statsrådsberedningen som tog ett par dagar att få ut, anmält av Kristoffer Örstadius.
 

‑ Det handlar om beslutsordning och regeringens organisation, som tycks göra att det tar lite längre tid att lämna ut handlingar. Att beteckna det som omfattande är överdrivet, berättar Jens Västberg.
 
Ärendena är granskade. I januari kommer JO att ha fattat beslut om det ska riktas kritik mot regeringen.
Jens Västberg, drar sig till minnes den förra regeringens hantering av Tsunami-banden, när han får frågan om det har blivit svårare att få ut handlingar under den borgerliga regeringen.
 
‑ Vi har inte anmärkningsvärt många ärenden, även om vi har ett kontinuerligt antal från journalister. Men vi har inga indikationer på att det finns ett politiskt intresse av att mörka.
 
Jens Västberg tror att en del av journalisternas reaktioner kan bero på att förfrågningarna har ändrats.
 
‑ När ett enskilt dokument ska begäras ut från ett dataregister är det en allmän handling. Men när olika register med olika allmänna handlingar ska sammanställas, är det inte lika självklart att myndigheten har skyldighet att lämnat ut uppgifterna, i alla fall inte med samma skyndsamhetskrav och särskilt inte om det ska ske manuellt. Det är gråzon. Det är vår uppfattning att den typen av förfrågningar har ökat.
 
Även journalisterna förändrade arbetssituation kan spela in.
 
‑ I dagens moderna journalistik där man har lite tid för journalistik, finns en tendens att man begär komplicerade sammanställningar som inte är myndighetens skyldighet att lämna ut.