Mikael Damberg (s) pekar idag i riksdagen på sprickan som finns mellan utbildningsministern Jan Björklund och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. SKL tror inte att det går att spara fem miljarder på den nya gymnasieskolan.
Utbildningsministern Jan Björklund tror att det går att spara nästan fem miljarder kronor på den nya gymnasieskolan de närmaste fyra åren. 675 miljoner 2012, 895 miljoner 2013, 1 360 miljoner 2014 och 1 930 miljoner från 2015.
I en interpellationsfråga som kommer upp i eftermiddag i riksdagen påminner Mikael Damberg utbildningsministern att besparingarna är omdiskuterade och att både utbildningsutskottet och SKL har en avvikande uppfattning.SKL pekar att dessa besparingar motsvarar flera tusen lärartjänster.
Mikael Damberg frågor till Jan Björklund är: Hur ser utbildningsministern på den differens som finns mellan SKLs och regeringens prognoser av besparingar samt om Jan Björklund ska återuppta förhandlingar med SKL, något som riksdagen beslutat om i december.

Av Tonchi Percan