Skolverket ”ska studera om kommuner anpassar resursfördelningen utifrån elevers behov av särskilt stöd och efter elevernas socioekonomiska bakgrund”. Granskningen ska vara klar senast 15 december 2011.
Granskningen ska en bild över ”vilka befogenheter skolornas rektorer har att styra över hur man använder sin budget samt lyfta fram framgångsrika exempel som andra kommuner kan dra nytta av.”
”Min bild är att långt ifrån alla kommuner tar sitt ansvar. Barn har olika behov och man måste ta hänsyn till det i både undervisningen och kommunens budget”, skriver Jan Björklund i ett pressutskick.