Rörelseresultatet ökade från 7,7 till 10 miljoner kronor. Då ingår reavinster på 5,7 miljoner kronor.
Intellectas stösta affärsområde Infolog ökade omsättningen med 3,9 procent till 106 miljoner kronor.
Affärsområdets fusioneras nu med Ekotryck Redners i ett nytt bolag, Ineko.
Det ska ge besparingar på 10 miljoner kronor per från och med 2012.