Rörelseförlusten hamnade på -13 jämfört med 6,3 miljoner kronor år 2009. Nettoomsättningen sjönk med 9,3 procent till 120 miljoner kronor. Rörelseintäkterna låg på 113 (119) miljoner kronor.

"Resultatförsvagningen beror främst på minskade intäkter. Nettoomsättningen för affärsområdet Consulting sjönk med 16,4 procent till följd av minskat köpbehov hos våra kunder", säger Intellectas vd Richard Ohlson, i en kommentar.

Under årets första nio månader förbättrar Intellecta rörelseresultatet med 13 procent till 15 miljoner kronor. Nettoomsättningen minskade med 5,5 procent till 472 miljoner och hamnade därmed under halvmiljarden.
Ett sparprogram på 15 miljoner kronor ordnade fortsatt lönsamhet. Personalkostnaderna bantades med 6 procent till 14 miljoner kronor. Även affärsområdet Infolog rationaliserades.