– Det finns ingen ansvarig utgivare eller utgivarbevis för Regeringen.se., säger Regeringskansliets informationschef Mari Ternbo.
 
Hon lämnar även en förklaring:
 
– Regeringen och andra myndigheters webblatser är till för att informera om verksamheterna. En ansvarig utgivare är till för att skydda enskilda medborgare från att kränkas.
 
Hur går det till när det läggs upp artiklar på Regeringen.se?
 – Jag vet inte om jag ska gå in exakt på hur vi jobbar. Det varierar mellan departementen, men alla departement har webbredaktörer som publicerar på Regeringen.se. Pressmeddelanden publiceras även av pressassistenter och politiskt tillsatta pressekreterare.
 
Vem kan publicera artiklar på Regeringen.se?
– Det kan webbredaktörerna, pressassistenterna och de politiskt tillsatta pressekreterarna på departementen.