Omsättningen backade med 13 procent till 4,6 miljoner kronor för bokslutsåret som bröts i maj. Rörelseresultatet förbättrades från 30 000 till 164 000 kronor.
”Nyrekryteringar av kunder kunde inte hållas på en tillfredställande nivå”, skriver bolagets vd Robert Nyström, i bokslutsrapporten.
Personalkostnaden låg på låga 196 000 kronor på en anställd person. Tio personer är dock knutna till byrån, enligt den egna hemsidan.
Aktieägarna tog ut 100 000 kronor ur bolaget.