Det är influeraren Therése Lindgren och kocken Jessie Sommarström som gå in som ambassadörer för WWF. Uppdraget är att ”inspirera fler personer att engagera sig för naturen, djuren och klimatet”.
Båda jobbar pro bono.

”Läget är kritiskt för vår planet och vi behöver alle man på däck för att vända de negativa kurvorna. Therése och Jessies starka röster bidrar mycket till att lyfta dessa frågor och det är vi glada över”, kommenterar Gustaf Lind, generalsekreterare för WWF.