Fackförbundet IF Metall har utvecklat en app med hjälp av byråerna Söderhavet och Knowit som ska få fart på medlemsvärvningen. Men appen är inte ett beställningsverk från förbundsledningen precis.

IF Metalls kommunikationschef Åsa Märs berättar:

– Bakgrunden är att vi hade en kongressmotion från 2017 där man ville att vi skulle ta fram en app. Innehållet var inte så spikat, men väl kanalen.

IF Metall gjorde med hjälp av Söderhavet en analys och det resulterade i att en app för förbundets 27 000 förtroendevalda skulle utvecklas.  Appen är kopplad till all information som IF Metall har centralt lagrad.

– Appen ska vara till nytta för dem i det dagliga arbetet och de har varit med i utvecklingsprocessen, säger Åsa Märs och vidare:

– Deras vardag kan se väldigt olika ut. Ibland träffar de en medlem som vill veta mer om inkomstförsäkring och då går det att via appen skicka information direkt till medlemmen och då får vi en kvalitetssäkrad kommunikation.  De förtroendevalda kan också få upp alla nyheter och notiser i appen och guider över till exempel hur man värvar medlemmar. Det finns också översättningar av fackliga uttryck till från engelska till svenska, arabiska och thai.

De förtroendevalda kan också skriva in nya medlemmar och få dem verifierade direkt i appen. De kan också anmäla sig till olika kurser.

Appen är också ett sätt för IF Metall att kommunicera med sina förtroendevalda.

– I dessa tider med avtalsrörelsen som drar i gång är appen en bra kanal för oss att nå de förtroendevalda.