Sent på fredag släppte regeringen sina planer för utredningen Fri hyressättning vid nyproduktion, frampressad av Centerpartiet i Januariöverenskommelsen. Intresseorganisationen Hyresgästernas förening, som har gjort allt för att stoppa den, tycker att direktiven var värre än befarat och öppnar för marknadshyror.

Eftersom informationen om utredningen släpptes så sent, aftonen mot helgen, kanske den inte väckte så många som reaktioner som normalt, men Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt skrädde inte orden på Twitter fredagen 24 april:

”Det är särskilt provocerande att utredningen om marknadshyror sätts igång samtidigt som vi ser hur trångboddheten leder till ökad smittspridning av Corona. Fullständigt tondövt och verklighetsfrämmande förslag”.

Och vidare:

”Vi sa det till sossarna efter valet 18, vi sa det när Januariavtalet presenterades och vi säger det nu. Om ni kör över facket och slår sönder anställningstryggheten eller om ni försöker införa marknadshyror så saknar Löfven stöd som statsminister i riksdagen”.

– Direktiven är väldigt långtgående och värre än befarat. Även om vi hade koll på att det skulle kunde hända som en del av Januariavtalet, ser det riktigt illa ut när man läser vad utredningen ska göra och hur den påverkar hyressättningen inte bara i nyproduktion utan hela sättet att förhandla hyror, säger Erik Elmgren, bostadspolitisk chef på Hyresgästföreningen.

Han befarar att utredningen, som ska titta på hyressättningen i nyproduktioner, på sikt kommer att öppna för marknadshyror för hela bostadsmarknaden.

– Det ska tas fram ett tariffsystem som är något väldigt stelbent och inte passar för lokala förhandlingar. Presumtionshyror (hyressättning utan bruksvärdesjämförelse) kommer att behöva fasas ut och återstår bara fri hyressättning för nyproduktioner och det kan skalas upp till hela marknaden, säger Erik Elmgren och lägger till:

– Även hyresgäster som bor i det befintliga beståndet har anledning att vara oroliga. Det här kan få långtgående effekter.

Hyresgästföreningen tror inte att utredningen kommer att tjäna syftet att få fart på nyproduktioner.

– Man letar under fel sten. Vi har redan all time high för hyror för nyproduktioner, 1 780 kronor per kvadratmeter motsvarande 9 000 kronor per månad för en tvåa.  Hyrorna är idag redan höga och ska bli ännu högre. Det är klart att det oroar många hyresgäster och våra medlemmar.

Hur ska ni agera nu?
 – Vi kommer på något sätt att vilja påverka utredningen. Det brukar finnas med en expertgrupp knuten till utredningen och den vill vi ingå i. Men vi kommer också att mobilisera vår medlemskår, säger Erik Elmgren, och inskjuter:

– Kampanjen ’Hyreschock’ som vi jobbade med i valet 2018 och har 51 000 anslutna personer relanserar vi nu och då jobbar vi med byrån Great Beyond. Vi kommer också att sätta igång en rad rapportsläpp, skriva brev till politiker och kampanja mot förslaget.

Erik Elmgren tycker att regeringen, alltså MP och S, hade kunnat göra en markering.

– De hade kunnat dra en skarp linje för enhetligheten (att utredningen kan spilla över till hela bostadsmarknaden) i förslaget. Frågan är om de har förstått vad utredningen innebär och att marknadshyror för en kostnad med sig och någon ska betala för det.

 

mer om utredningen
Utredare är Kazimir Åberg, hovrättsråd och vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt.

Han ska vara klar senast 31 maj 2021. En proposition om fri hyressättning i nyproduktion ska därför kunna antas av riksdagen i början av 2022 och kunna träda i kraft under året. År 2022 är det valår.

direktiv
* Fri hyressättning införs vid nyproduktion. Hyran inom dessa bestånd sätts efter en inledande period enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda objekt med en gradvis anpassning för att uppnå förutsägbarhet eller genom gängse förhandling. Fastighetsägaren väljer vilken av dessa modeller som tillämpas. Fri hyressättning kommer enbart att omfatta nyproduktionen och berör inte befintligt bostadsbestånd. Utredaren ska även titta på relevanta exempel på hur systemet fungerar i andra länder.

* Den enskilda hyresgästens intressen ska tillvaratas. Information om hyresnivåer ska göras tillgänglig och det ska även finnas ett skydd mot orimliga hyreshöjningar. Hyresgäster i nybyggda lägenheter kommer ha ett reellt besittningsskydd.

* Den nya modellen ska bidra till en långsiktigt välfungerande hyresmarknad och ett effektivt utnyttjande av det aktuella delbeståndet. Förutsättningar ska ges för ett uthålligt och kontinuerligt utbud av hyreslägenheter. Marknaden ska vara välfungerande, stabil och trygg och leda till större öppenhet. Modellen ska ge bostadsområden med olika förutsättningar, möjligheter att utvecklas och möta den lokala efterfrågan som finns på bostäder.

* Det bör råda en hög grad av transparens och konsumentmakt i fråga om de hyresnivåer som gäller. Därför ska det utredas hur en hög grad av transparens kan åstadkommas för hyror bland nybyggda lägenheter. Det ska även utredas hur statistik om hyresnivåer kan göras tillgänglig.