På en av sommarens pressfika med regeringen passade Dagens Opinion på att fråga energiminister Anders Ygeman (s) om hur det står till med den svenska elförsörjningen egentligen.

Den är den 25 juli och Anders Ygeman är på plats för att berätta att regeringen tänker ta strid mot EU för den svenska elregleringen. EU anser att den svenska regleringen är för krånglig, medan regeringen anser att EUs tolkning av direktivet skulle innebära högra avgifter för konsumenterna och mer pengar till elnätsföretag som Ellevio och Uniper (Fortum) och Vattenfall. Som det är i dag kan regeringen reglera elnätsbolagens möjligheter att höja priserna.

Gör ni det för att skydda elkonsumenter eller få fart på utbyggnaden av elnäten?
 – Både och. Vi har en kraftig ökning av elnätsavgifterna, utan att vi har mer investeringar i elnäten. Vi behöver mer investeringar i elnätet. Och vi behöver lägre elnätstariffer, säger Anders Ygeman.

Det låter som en svår kombo att sänka konsumenternas utgifter samtidigt som investeringarna i elnätet ska öka. Hur ska du få ihop det?
 – Det är vinsten för elnätsbolagen som helt enkel måste minska. De har kraftigt ökat sin vinst, utan att investera i elnäten. Det är det som är faktorn, säger Anders Ygeman och lägger till:

– Sedan vill vi att de ska ha långsiktiga möjligheter till sund avkastning på sina investeringar.

Finns det en risk att de löpande elpriserna går upp?
 – Priset på el har ingen koppling till elnätet. Det är ju olika bolag som driver elnätet och de som säljer elen.

Bolagen verkar ju ändå hänga ihop?
 – Elen handlas på en marknad och priset påverkas inte.

Hur står det till med svenska elnätet egentligen?
 – Hur långt är ett snöre? I år sa IEA (International Energy Agency), att Sverige har världens bästa elnät. Det är ett sätt att se på det. Jämfört med alla andra länder i världen har vi bättre elnät. Å andra sidan har vi ganska gamla elnät och samtidigt en kraftig tillväxt av serverhallar, därför måste vi öka på vår elnätsutbyggnad. Så vi har mycket att jobba med, men i ett internationellt perspektiv har vi ett väldigt bra elnät.

Man hör ju att enskilda städer och aktörer som Stockholms Handelskammare, som är extremt oroade över elförsörjningen. Vad ger du dem för besked?
 – Jag har suttit med handelskammaren och deras medlemsföretag och diskuterat både i Stockholm och i Skåne. Mitt besked är att vi har mer än tiodubblat investeringarna i stamnätet, alltså det som Svenska Kraftnät driver. Nu driver vi på för att incitamenten ska öka i lokal- och regionnäten, som ju drivs av privata företag.

Kommer elnätsutbyggnaden att ligga i fas med de ökade behoven av el?
 – Det är ju tanken. Sedan beror det på den ekonomiska utvecklingen, vi är otroligt framgångsrika på att dra till oss serverhallsinvesteringar, men en del av serverhallarna motsvarar en elförbrukning som hela Uppsala. Och det är klart att det är svårt att bygga det över en natt. Då kommer det att ta lite längre tid. Men det är klart att vi ska fixa det. Vi ska också genomföra förslagen i Elisabet Falemos utredning om nätutbyggnaden.  Där handlar det om att halvera utbyggnadstiden för en del ledningar.