I den andra och tredje omgången fick Björn Söder 82 röster. Räknas SDs 62 mandat bort ska alltså minst 20 andra ledamöter ha lagt sina röster på Björn Söder.

Lotta Johnsson Fornarve gick segrande ur omröstningen med 149 röster. Det rödgröna blocket har tillsammans 144 mandat. Alltså måste Vänsterpartiets kandidat ha fått åtminstone fem röster från ett parti eller flera partiet utanför det rödgröna blocket.

Björns Söder (sd) fock alltså fler att hoppa över blockgränsen än Johnsson Fornarve.

Till första vice talman utsågs Socialdemokraternas kandidat till talman, Åsa Lindestam som fick 145 röster till skillnad från moderaten Andreas Norlén som fick 203 röster. Även minst en person utanför det rödgröna blocket röstade alltså på Socialdemokraternas kandidat.

Sju ledamöter utöver Sverigedemokraternas  62 röster lade sin röst på Björn Söder framför Kerstin Lundgren (c) som tredje vice talman. Sju ledamöter valde ingen av dem.