Det är My Söderholm på Social Minds som startar byrån Emperial. Byrån ska erbjuda skräddarsydd kommunikation med kommersiell musik som utgångspunkt och bli en länk mellan varumärken, musik och olika marknadsföringskanaler. Framförallt ska byrån operera på Youtube, TikTok, Instagram och Spotify.

”Vår vision är att hjälpa företagen att hitta ett eget musik-ID. En bra låt är minst lika viktig för varumärket som en välproducerad reklamfilm”, kommenterar My Söderholm.

Hon utlovar musiken av ”samma kvalité som den övriga kommersiella musiken på topplistorna”.

”Därav kommer musiken vi skapar även kunna släppas på alla musikplattformar. Det kommer innebära att kampanjerna får fler fönster att synas i, utöver de traditionella kanalerna”.