Utredningen består av fyra huvuddelar:

* effektivisering av tillståndsprövningen för kärnkraftsreaktorer. Redovisas senast den 30 december 2024.

* se över ansökningsavgiften till Strålsäkerhetsmyndigheten. Redovisas senast den 30 december 2024.

* analysera behovet av anpassning och utveckling av det befintliga kärnavfallsprogrammet. Redovisas senast 29 augusti 2025.

* analysera och bedöma behovet av anpassning av regelverket för beredskaps-och planeringszoner och överföring av processparametrar. Redovisas 27 februari 2026.

Utredare blir juristen Pernilla Sandgren, i dag enhetschef på Post- och telestyrelsen, tidigare chefsjurist på Strålsäkerhetsmyndigheten.