Ansvarig för fonden är andre vice talman Ulf Holm (mp). Han meddelar att den miljöpolitiska riksdagsgruppen enats om att skänka pengar till följande ändamål.
 
• Stockholms stadsmission, ”Stöd för hemlösa”. 
• Afrogreens i Kenya.
• Musikhjälpen 2012/Radiohjälpen, ”Barnen i slummen har rätt till rent vatten”. 
• Världsnaturfonden, ”Stoppa den illegala handeln med djur och arter”. 
• Organisationen Kvinna till kvinna, för att stärka kvinnor i krig och konflikter för att kvinnors makt och inflytande ska öka. 
 
Musikhjälpen får, efter ett direktsänt löfte från föräldraledige språkröret Gustav Fridolin, 5 000 kronor. Vad de övriga mottagarna får är oklart, men enligt Ulf Holm brukar fondens resurser uppgå till mellan 35 000 och 40 000 kronor inför riksdagens juluppehåll.  
Oscar Örum