Det visar bokslutet som nyss har registrerats hos Bolagsverket. Det inleds med:
”Året som gått har präglats av motgångar”.
 
WPP, med huvudägaren sir Martin Sorrell räddade byrån genom ett aktieägartillskott på 6,3 miljoner kronor.
 
Omsättningen minskade med 29 procent till 26,2 miljoner kronor. Rörelsens kostnader minskade med 6 procent. Därmed var en rörelseförlust på -9,7 miljoner kronor ett faktum. Nästan en fyrdubbling från 200i9 då rörelseförlusten låg på -2,3 miljoner kronor.
Personalstyrkan under 2010 låg på 25 personer jämfört med 30 året innan.
 
Under bokslutsåret slutade vd Bo Albertsson. Han är i dag ersatt av Mats Fogelberg.