Public affairs-byrån The Labyrinth rivstartar om med sex nya partners. Tanken är att skapa en tung public-affairs-byrån med partners och självskapade plattformar för opinionsbildning.

Sebastian Navab, en av byråns två grundare tar över som vd efter Anders Ekdahl, som blir senior rådgivare och partner. Den förra grundaren Petter Lindfors tar med sig 2-3 medarbetare och startar egen byrå.

Joakim Kellner med tung bakgrund inom tidigare s-regering blir partner och byråchef på The Labyrinth. Erik Persson blir vice byråchef och partner. Partners blir också den tidigare arbetsmarknadsministern (m) Sven Otto Littorin med ansvar för handelskammaren NSTO, den förra M-ledamoten Ulrika Karlsson, även ansvarig för plattformen WomEngage och Alf Karlsson (mp), tidigare statssekreterare och regeringen innovationsutredare, nu också ansvarig för plattformen och föreningen Gröna Städer.

– Vi försöker bygga nya The Labyrinth utifrån hur vi ser att den framtida politiska kartan i Sverige kommer att se ut. Därför har vi skrivit avtal med sex nya delägare som speglar den politiska verklighet vi lever i. Det måste vi ha för att kunna stötta våra uppdragsgivare med råd och praktiskt stöd i form av pa-tjänster, samt kunna bygga nya plattformar, säger Sebastian Navab.

Men du har ingen från SD och V?
– De som har fått erbjudande om att göra resan tillsammans med oss, har jag starkt förtroende för och har jobbat med i tidigare roller. Jag har inte de relationerna med politiker från SD eller Vänsterpartiet.

Sebastian Navab berättar om planerna för nya The Labyrinth.

– Ambitionen är att bygga en renodlad pa-byrå, som både i sitt ägande och DNA förhåller sig till nuvarande och framtidens parlamentariska läge.

Alla partners ska vara anställda på hel eller deltid på byrå,

– På så sätt skapar vi en vi-känsla i bolaget, säger Sebastian Navab, som äger en majoritet av byrån.

Han utesluter inte att ta in fler partners

– Vi är absolut öppna för partners som känns rätt för konsultyrket, som kan bidra till vår tillväxt, delar vår vision och vill vara med och skapa nya plattformar.

Förutom den tvärpolitiska partnergruppen, lyfter Sebastian Navab, fram opinionsbildar-plattformar som en konkurrensfördel. Han har tidigare skapat plattformarna Gröna Städer, som är en branschorganisation för hållbar stadsutveckling, Womengage, en ideell förening för ökat kvinnligt entreprenörskap samt NSTO, en nordisk handelskammare som ska öka handeln hos företag med hållbara produkter och tjänster. Affärsidén för byrån är att skapa och driva fler plattformarna.

Sebastian Navab räknar med att bygga fler plattformar.

– När vi ser trender i samhället och politiken kan vi gå in och skapa en ny plattform. Det kräver rejält med resurser och investeringar, och det har vi gjort de senaste sju åren. Vi fyller luckor mellan politik och näringsliv. Det är ett modernt sätt att agera och ett effektivt sätt för oss att bygga tillväxt på ett hållbart sätt.

Med plattformar och nya partnergruppen räknar The Labyrinth med att profilera sig tydligare inom branschen.

The Labyrinth har haft en omsättning på ca 30 miljoner kronor och en rörelsemarginal på runt 20 procent de senare åren. Sebastian Navab räknar med ett visst tapp under 2020 som är huvudsakligen på grund av effekterna av Corona.

– Vi är inne i rekryteringsfas och ska värva ytterligare rådgivare, konsulter och juniorkonsulter. Jag räknar med att vi kommer att vara ca 20 medarbetare med våra seniora rådgivare runt årsskiftet.

Sebastian Navab utesluter inte förvärv.

– Vi är överens i partnergruppen om att tillväxten ska vara organisk och men också ska kunna ske genom förvärv av andra byråer.

En längre artikel om nya The Labyrinth återfinns i den senaste utgåvan av Dagens Opinions prenumererade veckomagasin Veckans Brief.