Kostnaderna ligger på 165-343 miljarder för Stockholm och Uppsala för 2024-2030, beroende på två scenarier.

Bara för Stockholm kan det handla 30 miljarder kronor för 2024.

Analysen bygger bland annat på Boverkets bedömning av bostadsbehovet.