Juryn i årets Mommapris är färdig med sitt arbete.

Det innebär att journalisten, författaren, debattören, publicisten och läraren i journalistik vid Stockholms Universitet, Nils Funcke får priset och därmed utses till Årets utgivare. Juryn har framförallt tagit fasta på Nils Funckes långsiktiga folkbildning.

Mommapriset delas ut av Utgivarna till ”en person som tar sitt publicistiska ansvar, säkerställer ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning” och ”lyfter fram Sveriges unika system med ansvarig utgivare”.

Mommaprisets jury består av Kerstin Brunnberg (ordförande), Karin Olsson, Tobias Regnell, Daniel Sandström och Anna Rastner.