Omsättningen landade på 134 miljoner kronor. Byråintäkten ökade med 18 procent till 110 mijoner kronor.

Rörelseresultatet ökade från 9, 8 till 15 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen ökade från 11 till 14 procent.

Antalet anställda ökade från 57 till 62.