Kommunikationsbyrån Hallvarsson & Halvarsson tappade byråintäkt men ökade lönsamheten.

Under 2020 minskade Hallvarsson & Halvarssons omsättning med 7,3 procent till 114 miljoner kronor. Byråintäkten föll med 3,0 procent till 89,6 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 39 procent till 9,8 miljoner kronor. Rensat för stöd till kortidspermittering på 3,6 miljoner kronor hamnade rörelseresultatet på 6,2 (7,0) miljoner kronor.
Byråns marginal ökade från 7,7 till 11 procent. Rensat för stöd till kortidspermittering landade rörelsemarginalen på 6,9 procent.

Personalkostnaden minskade med 0,9 procent till 62,6 miljoner. Antalet anställda minskade med nio till 57 snittanställda.