Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna var överens om att det behövde sparas 300 miljoner kronor på utgifterna för regeringskansliet.
– Både vi och Socialdemokraterna ville ursprungligen spara 600 miljoner per år. Kansliet kostar mer än det gjorde under Göran Persson. Kostnaderna höjdes ytterligare under Sveriges EU-ordförandeskap och 2009 och permanentades efter det.
Socialdemokraterna under Mona Sahlin och miljöpartiet under Peter Eriksson och Maria Wetterstrand kom överens om att rösta igenom besparingar på 300 miljoner kronor per år.
Regeringen kontrade med ett förslag på att lägga ner flera ambassader.
– Det gick så snabbt att många har dragit slutsatsen att nedläggningarna redan var förberedda, men att regeringen nu kunde skylla på oppositionen. Det är inte politik när den är som vackrast, säger Gustav Fridolin.
Han anser att utlandsrepresentationen hade kunnat upprätthållas även med 300 miljoner kronor mindre i årliga anslag till regeringskansliet.
– Det är inte på utlandsrepresentationen utan i Sverige och på den politiska sidan som regeringskansliet har vuxit.
Men under veckan kovände Socialdemokraterna under den nya partiledaren Håkan Juholt och gjorde upp med alliansen om att inte banta anslagen. Detta trots att socialdemokraterna inte tycks ha fått något i motprestation av regeringen.
– Det är en märklig kohandel säger Gustav Fridolin.
Han är kritisk till socialdemokraternas uppgörelse med regeringen.
– Det är visserligen bra att regeringen insett vikten av att behålla viktig utlandsrepresentation men de dessa kan behållas med besparingar på annat håll inom regeringskansliet. Det är inte bra att socialdemokraterna nu godtar att besparingar inte behöver ske inom regeringskansliet. Sverige behöver inte Europas största regering.
 
Vad tycker du om processen att ett nyligen igenomröstat riksdagsbeslut rivs upp genom dolda förhandlingar?
– I sak händer det att partier ändrar sina beslut.