Kommunikationsbyrån Gullers Grupp varslar fler än var tionde av sina medarbetare. Varslen är enligt ledningen ett led i att byrån håller på att ställa om för att kunna växa ytterligare.

Gullers har fattat beslut om att 30 medarbetare ska varslas om uppsägning och ska ha förhandlat med fackförbundet Dik om saken. Ledningen håller enskilda möten med samtliga medarbetare. Om varslen utförs som ledningen har tänkt, kommer Gullers att ha drygt 200 medarbetare.

Gullers jobbar grovt sett över tre områden, strategi & koncept, rådgivning samt produktion. Minskningarna sker lika över alla områden, berättar Gullers vd Ulf Dahlqvist.

Hur sker varslen geografiskt?
 – Det blir en viss variation men personer från samtliga kontor tas ut.

Finns det någon gemensam nämnare för medarbetare som har varslats?
 – Nej det gör det inte. Coronan har skyndat på utvecklingen och tydliggjort var vi har lättare och svårare att få jobb, så vissa områden kommer också att stärkas.

Handlar det om vilka konsulter som har beläggning?
 – Det spelar in, men framförallt är det en bedömning av vilka som kommer att få beläggning i framtiden.

Byrån har sedan tidigare korttidspermitterat delar av personalstyrkan. Men Ulf Dahlqvist poängterar att Gullers redan hade planer på att ”ställa om” byrån för att kunna växa ytterligare och att coronautbrottet mer har påskyndat processen.

Ni ska minska personalstyrkan föra att kunna växa, Hur ska ni växa?
 – Självklart ser vi den digitala transformeringen hos våra kunder. Där måste vi bli starkare. När transformeringen sker måste vi stärka oss inom ledarskap och bli starkare på internkommunikation och annat kring.

– Den personal vi redan har behöver till delar också specialisera sig. Vi har ju en läkemedelsaffär som går väldigt bra och då år det till exempel inte lätt att få tag på en originalare som är duktig på läkemedel, men det är ganska enkelt att få tag på en originalare.

Digital transformation och ledarskap, håller ni på att bli en managament-byrå?
 – Kommunikation är en managementfråga. Det har jag alltid sagt.

En annan del i Gullers utveckling är att utveckla olika erbjudanden.

– Vi behöver vara experter på de nya sätten att hantera kommunikation, som inbound marketing.

Hur går affärerna?
 – Vi har 1,5 månader kvar på bokslutsåret. Som det ser ut nu kommer vi att öka intäkterna. Vi når inte budget, men vi gör troligen ett bättre resultat.  Förra året gjorde vi ett svagt minus, men vi är ganska säkra på att det kommer att bli bättre, säger Ulf Dahlqvist och berättar vidare:

– Det här handlar mycket om att rusta för framtiden och skapa trygghet. Vi vet ju inte vad som ska hända i höst.