– Vårt mål där är att vi ska vara och framstå som den absolut tydligaste motpolen till Sverigedemokraterna. Men vi ska inte i första hand vara ett oppositionsparti till oppositionspartiet Sverigedemokraterna, utan ska också lägga fram våra egna förslag och föra vår egen politik om hur fler ska få stanna i Sverige och hur vi bättre ska ta tillvara på nya svenska medborgare, säger Grön Ungdoms språkrör Björn Lindgren.
 
Exakt hur kampanjen ska gå till är inte klart, men Björn Lindgren säger att den delvis kommer gå i sociala medier.
 
– Vi tycker sedan att det är lite uttjatat, tråkigt och ineffektivt att bara stå och dela ut flygblad, så en del av kampanjen kommer att gå ut på att vi använder oss av samtalskort när vi är ute i skolor.
 
På ena sidan av korten listar förbundet problem och utmaningar, som representanterna utgår ifrån när de pratar med ungdomar. På andra sidan finns sedan Grön Ungdoms förslag till lösningar.
 
– Vi vill börja med att utgå från utmaningar och problem och börja samtalen där, istället för att vi som politiker kommer med hela paketet och förväntar oss att människor bara ska svälja det.
 
Han fortsätter:
 
– Det kommer handla om olika problem kopplat till migrations- och integrationspolitiken, till exempel att vi utvisar många människor och inte tar tillvara på deras potential. Till exempel kör utbildade läkare taxi trots att vi har läkarbrist.
 
Grön Ungdoms medlemsantal minskade i fjol jämfört med året innan och hade vid årsskiftet 2 445 medlemmar. Enligt förbundets organisationssekreterare Kristoffer Mårtensson varierar siffrorna ju närmare valåret är och de förväntar sig börja stiga igen.
 
– Vi ska bygga oss starka inför valrörelsen 2014. Det har vi jobbat med sedan förra valet, men nu blir det ännu mer fokus på att vara ute och kampanja och synas. Vi ska göra våra medlemmar beredda på ett utåtriktat arbete och vara pålästa, säger Björn Lindgren.
 
Miljöpartiet jobbar nu med att ta fram ett nytt partiprogram. Där kommer Grön Ungdom att fortsätta att driva på i främst två frågor.
 
– Vi tycker att Miljöpartiet ska stå för en helt jämställd föräldraförsäkring, alltså 50-50 mellan mamma och pappa, om det är en sådan familj, istället för en tredelad försäkring som det är nu. En annan fråga är att Miljöpartiet borde ta fram en bättre politik för hur man kan minska miljöpåverkan från köttkonsumtionen, som är väldigt stor.