Mark-och miljööverdomstolen har beviljat Preems ansökan om att bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil. Det innebär i praktiken att regeringen tar över beslutet om hur det blir med utbyggnaden. Och då anser Greenpeace att valet är enkelt.

”Vi har en klimatlag, ett klimatpolitiskt ramverk, klimatpolitiska rådet och nu även ett klimatkollegium som ska styra och vägleda alla regeringens beslut. Det finns en stark opinion i frågan, människor är djupt oroade över klimatkrisen. Det vore helt orimligt att regeringen då skulle tillåta en expansion av ett oljeraffinaderi”, kommenterar Isadora Wronski, chef för Greenpeace i Sverige.