Vad tycker du var de viktigaste resultaten från Miljöpartiets partikongress?
‑ Att Miljöpartiet nu tydligt har markerat att de är ett parti som hör hemma på vänsterkanten i svensk politik. MP:s väljare har sedan länge definierat sig som vänster, medan partiledningen har varit mer svävande. Nu fick partiledningen vika sig för gräsrötternas vilja. Det visar även på att Miljöpartiet fortfarande har utmaningar kvar kring sitt ledarskap. Att gräsrötterna kan köra över partiledningen i viktiga frågor visar visserligen på en stark interndemokrati, men det skapar även trovärdighetsproblem för Miljöpartiets ledning. Kan andra partier och aktörer lita på att det Miljöpartiets ledning säger i förhandlingar verkligen gäller? säger Joakim Kellner.
 
Vilka konsekvenser får partikongressens beslut för valrörelsen 2014?
‑ Det innebär att de som trodde att frågan om vinster i välfärden var en överspelad fråga sannolikt får tänka om. Valrörelsen kan komma att få en helt annan dramaturgi, med en större ideologisk laddning än på mycket länge.
 
Vilka konsekvenser får partikongressens beslut för bildandet av ett regeringsalternativ?
Det spontana svaret är naturligtvis att Miljöpartiet får mycket svårt att föra diskussioner med de borgerliga partierna. Samtidigt kan spelplanen förändras radikalt om ett eller flera av allianspartierna skulle åka ur riksdagen. Då kan hugade regeringsbildare från båda de politiska blocken komma att vara beredda att ge Miljöpartiet en hel del för att de ska bli en del av regeringsunderlaget.