Göran Persson, som tidigare jobbade som rådgivare för Kekst CNC, får en något annan roll på Lumo Advice. Där bli han dels senior advisor. Men han blir även ordförande för Lumo Advisory Board. Där samlas Lumos senior advisors oh bistår uppdragsgivarna med kunskap, erfarenhet och nätverk. Lumo Advisory Board fungerar även som en intern tankesmedja som ska hålla koll på förändringar i omvärlden.

”Göran Persson har en unik erfarenhet av svensk förvaltning, internationell politik och näringslivet. Göran Persson känner Sverige som få andra och är inte minst närvarande i aktuella frågor som den gröna industriella omställningen”, kommenterar Peter Steere, managing partner för Lumo Advice.