Den förra partiledaren (s) och statsministern (s) Göran Persson tappade 61 procent av intäkterna i sitt konsultbolag under 2020.

Hans bolag tappade 61 procent av omsättningen till 4,3 (10,9) miljoner kronor.

Tappet förklaras av ”ändrat beteende hos kunder och regleringar som påverkat möjligheten att driva verksamheten med anledning av coronapandemin”.

Göran Persson agerar bland annat inhyrd konsult för byrån Kekst CNC.

Rörelseresultatet föll med 66 procent till 2,8 (8,4) miljoner kronor. Det gav en rörelsemarginalen på 66 (77) procent.

Personalkostnaden föll med 61 procent till 365 000 kronor, 1 000 kronor om dagen på helårsbasis.