Under 2020 ökade den förra finansministern Anders Borg omsättningen i sitt bolag och körde förbi den förra statsministern Fredrik Reinfeldts bolag, som tappade stora delar av intäkterna.

Fredrik Reinfeldts bolag tappade under år 2020 56 procent av omsättningen till 5,5 (12,6) miljoner kronor.
Fredrik Reinfeldt jobbar bland annat som föreläsare och tycks ha drabbats hårt av inställda arrangemang på grund av pandemin.
Fredrik Reinfeldts bolag minskade antalet snittanställda från fyra till tre och personalkostnaderna sjönk med 42 procent till 1,8 miljoner kronor. Rörelseresultatet föll med 58 procent till 3,0 miljoner kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 43 (222) procent. Fredrik Reinfeldt tog inte ut några vinstmedel.

Anders Borg, som även han föreläser, men också agerar finansiell rådgivare, tycks har gynnats av de turbulenta tiderna. Hans bolag ökade omsättningen med 14 procent till 8,6 (7,5) miljoner kronor.  Han är själv bolagets enda anställda och personalkostnaderna ökade med 13 procent till 2,9 miljoner kronor. Utöver det kryddade Anders Borg året med en vinstutdelning på 800 000 kronor. Kanske för att fira att rörelseresultatet ökade med 31 procent till 4,5 miljoner kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 53 (46) procent.