Inspektionen för vård och omsorg, som myndigheten kallas, ska granska hälso- och sjukvården samt socialtjänsten och tar därmed över vissa uppgifter som i dagsläget ligger hos Socialstyrelsen.
 
Regeringen lämnar i dag över en proposition till riksdagen med förslag på att inrätta myndigheten den 1 juni nästa år.
 
Anslagen för myndigheten föreslås för 2013 ligga på 376 miljoner kronor. De tre kommande åren får tillsynsmyndigheten en budget på 651 miljoner kronor, 635 miljoner kronor samt 645 miljoner kronor.
 
Totalt rör det sig alltså om 2,3 miljarder kronor.
 
Enligt regeringens höstbudget är det pengar som både hämtas från Socialstyrelsen, men också en förstärkning på 175 miljoner kronor år 2013 och 2014, som dock delas av de båda myndigheterna.
 
Som Dagens Opinion tidigare rapporterat har regeringen redan gjort en snabbrekrytering av generaldirektör. Jobbet gick till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLV, generaldirektör Gunilla Hulth-Backlund som nu sitter i en kommitté med uppdraget att bygga upp myndigheten.
 
Inspektionen är en del av den utredning som Stefan Carlsson gjorde och som föreslog att skrota tio myndigheter och istället ersätta dem med fyra nya.
 
Men istället för att låta utredningen först gå ut på remiss valde regeringen att bryta loss ena biten, Inspektionen för vård och omsorg, för att snabbare inrätta den.