Den börsnoterade amerikanska moln och sök-jätten Google ökade omsättningen i Sverige under 2020, men i långsammare takt jämfört med föregående år.

Omsättningen ökade med 7 procent till 1,35 miljarder kronor. Mellan 2018 och 2019 ökade Google med drygt 13 procent i Sverige. Under 2020 hamnade rörelseresultatet på 109 miljoner kronor, en ökning på 4,9 procent. Rörelsemarginalen minskade marginellt med 0,2 procentenheter till 8,0 procent.
Personalstyrkan ökade från 335 till 357 medarbetare i snitt.
Personalkostnaderna ökade med 14 procent till 860 miljoner kronor.

Google i Sverige jobbar främst med utveckling, molntjänster medan den stora affären, sökordförsäljning faktureras från Irland.
Google betalade närmare 25 miljoner i bolagsskatt i Sverige för år 2020.