Det är Niclas Karnhill som går till den finska pr-koncernen Milttons svenska bolag. Där blir han senior rådgivare från och med 8 september på Miltton Communications,.

”Jag har hört mycket gott om Miltton, ett intryck som förstärktes
under våra samtal under sommaren. Förutom liknande värderingar delar
vi en offensiv syn på kommunikation. Miltton har stora muskler i både
kunskap och storlek men framför allt en framåtanda som lockar mig”, berättar Niclas Karnhill.

”Med Niclas får vi ytterligare erfarenhet och spets – inte minst inom företags- och
kriskommunikation. Detta är något våra nuvarande och kommande kunder
kommer att få nytta av”, kommenterar Emma Själin, vd för Miltton Communications.