Undersökningsföretaget GFK vänder förlust till vinst efter att ha minskat på personalkostnaderna.

Under 2019 minskade omsättningen med 14 procent till 141 miljoner kronor. En rörelseförlust på -2,5 miljoner kronor förvandlades likväl till en vinst på 16 miljoner kronor. Detta efter att personalkostnader på 29 miljoner kronor kapats. Personalstyrkan minskade från 75 till 55 snittanställda.
Rörelsemarginalen landade på 11 procent.