Det var under en presskonferens i dag som arbetsmarknadsministern Hillevi Engström (m) presenterade utredningen. Särskild utredare blev Claes Stråth, generaldirektör för Medlingsinstitutet.
 
Syftet med lärlingsprovanställning är att få fler unga att komma i arbete, enligt regeringen.
 
Utredarens uppgifter blir bland annat att granska vilka arbetsrättsliga regler som ska gälla, vid vilken ålder unga bör anställas samt hur olika intressen – som anställningsskydd och utbildningsinnehåll – ska balanseras.
 
Exakt vad utbildningsinnehåll innebär blir en annan uppgift för Claes Stråth att utreda.
 
Utredningen ska vara klar inom ett år och reformen på plats under mandatperioden.
 
Ardalan Samimi